Logo GGSC
Deze website wordt met de grootst mogelijk zorg onderhouden en geüpdatet. Aan de inhoud van het gepubliceerde kunnen geen rechten worden ontleend

Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

De Groninger en Gelderse Slenken Club, hierna te noemen de GGSC, verleent u hierbij toegang tot www.groningerengelderseslenkenclub.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door de GGSC en derden zijn aangeleverd.

De website van de GGSC is bedoeld om bezoekers te informeren. De website wordt met de grootst mogelijk zorg onderhouden en geüpdatet. Ondanks alle inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op deze website correct en te allen tijde up-to-date is. Aan de inhoud van het gepubliceerde kunnen geen rechten worden ontleend.

De GGSC behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie (met inbegrip van deze disclaimer), te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, is gewijzigd.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de GGSC. Bovendien wordt geen enkele verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites van derden waarnaar wordt verwezen of van websites van derden die verwijzen naar de website van de GGSC.

De inhoud van websites van derden waarnaar wordt verwezen of van websites van derden die verwijzen naar de website van de GGSC, staat niet onder controle van de GGSC. De GGSC is dan ook niet verantwoordelijk voor de bereikbaarheid of de inhoud hiervan.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen liggen bij de GGSC. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de GGSC, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is; bijvoorbeeld bij promotiedoeleinden (clubgegevens).

Overig

Indien u vragen of problemen heeft, dan kunt u contact opnemen met de GGSC. Daarnaast kunt u ons berichten over mogelijke onjuistheden en onvolledigheden op de website. Wij zullen dan onze best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Webmaster: Pieter Jansma | Sitemap | Disclaimer | Copyright ©: Groninger en Gelderse Slenken Club
Print deze pagina