Clubgegevens | Slenken Club
Logo GGSC
Doelstelling, bestuur, ereleden, leden, contributie, promotie, rasbemiddeling en lid worden?

Club

Clubgegevens

Doelstelling

De GGSC heeft drie belangrijke doelen voor ogen:

  1. behoud en promotie van het cultuurhistorisch levend erfgoed;
  2. een goede fokkerijorganisatie;
  3. de fokkerijbelangen (ras- en vliegkenmerken) van Groninger en Gelderse slenken.

Bestuur

Voorzitter: Gerard Peters, T +31 (0) 6 10 78 37 90
Secretaris: Pieter Jansma, T +31 (0) 6 23 38 66 58
Penningmeester: Piet Kruisenga, T +31 (0) 6 10 16 14 72
Lid: Johan Ruys, T +31 (0) 6 46 56 31 67

Erevoorzitter

Martin Smit

Ereleden

Johan Meelis
Pieter Strijkert
Johan Ruys
Pieter Jansma

Leden van verdienste

Jan Mepschen

Promotie

Klik op flyer c.q. poster (voor promotiedoeleinden).

Clublied

Mijn duivenplatje (Jo Hoogendoorn)

Rasbemiddeling

Bent u op zoek naar Groninger of Gelderse slenken of wilt u ze juist aanbieden? Neem dan contact op met Arjan de Graaf of +31 6 06 55 35 59 72 uit Gaanderen.

Aan aanbieders het verzoek om uitsluitend bruikbare en vitale dieren aan te bieden voor de kweek. Het doel van de rasbemiddeling is om de fokkerij van beide clubrassen op een hoger plan te brengen onder een breder publiek.

Clubshows en prijzenschema

Prijzenschema

Prijzenschema clubshows bij de Gelderlandshow en de Sierduivenshow Noord-Nederland
- Certificaat en fles wijn voor het fraaiste dier, min. 96 punten.
- Certificaat voor het fraaiste dier op 1 na, min. 95 punten.

Prijzenschema bij de Bondsshow NBS
- Certificaat en fles wijn voor het fraaiste dier, min. 10 dieren en 96 punten.
- Certificaat voor het fraaiste dier op 1 na, min. 10 dieren en 95 punten.

Alle prijzen zijn uitsluitend te winnen door clubleden, alleen in concurrentie met minimaal één andere inzender.

Contributie

€ 20,- voorafgaand aan elk kalenderjaar op rekeningnummer: NL04 SNSB 0705 8143 78 t.n.v. Groninger en Gelderse Slenken Club, o.v.v. 'Contributie GGSC XXXX' ('XXXX' staat voor het kalenderjaar); voor overmaking vanuit het buitenland: BIC SNSBNL2A.

Hiervoor krijgt u twee keer per jaar een clubblad, een jaarlijkse clubdag met (gast)spreker en lunch, een schat aan kennis en ideeën van leden, de mogelijkheid om duiven uit te wisselen (o.a. de ruil-en-huilbeurs) en nog veel meer!

Lid worden?

Stuur uw adres- en contactgegevens via e-mail naar de Pieter Jansma. Hij neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt uiteraard ook zelf telefonisch contact opnemen.

Webmaster: Pieter Jansma | Sitemap | Disclaimer | Copyright ©: Groninger en Gelderse Slenken Club
Print deze pagina