Logo GGSC
Standaard, musterbeschreibung, foto's en tekeningen van de Groninger slenk, inclusief rasartikelen

S-vorm

"Een fokker, een rasfokker, iemand die de edelste individuën laat paren, om zoo mogelijk, nog edeler jongen daarvan te verkrijgen, of om zoodoende tenminste de edele eigenschappen te behouden... zoo iemand moet een zeer kundig, zeer opmerkzaam, zeer geduldig en zeer doorzettend man zijn."

(De Veldpost, 19 april 1899)

Alineaeinde

Groninger slenk

Algemeen voorkomen: brede en korte duif met diep naar achteren gebogen hals; middelhoge stand, sterk afhellende houding; staart mag de grond raken, maar mag daarop niet steunen.

Ernstige fouten: lang lichaam of lange staart; smalle of spitse borst; opgeblazen krop; vlakke rug; korte of stijve hals; wit, gekleurd, donker en/of gebroken oog; bij gesloten vleugel zichtbare kleur in de slagpennen.

Groninger slenken (C.S.Th. van Gink, 1930)

Standaarden

Afbeeldingen

Rasbeschrijvingen

Overigen

Webmaster: Pieter Jansma | Sitemap | Disclaimer | Copyright ©: Groninger en Gelderse Slenken Club
Print deze pagina