Logo GGSC
Oude en recente artikelen c.q. wetenswaardigheden over Groninger en Gelderse slenken

Oude doos

Archief

Smiter, cropper, Klatschtaube, Klätscher, Kröpfer, Schlagtaube, Wendetaube, Purzeltaube, Tümmlertaube, overslagers, draaiers, slenkduif...

Met deze benamingen worden de (voorlopers, stamouders of verwanten van de) slenken beschreven. Ze zijn groter dan de tuimelaar, anders dan het speelderke en de ringslagers, klappen zeer luid met de vleugels (zozeer dat de slagpennen slijten) en stijgen en dalen in de lucht zonder te tuimelen (trekken, springen en drijven).

Nederlandsch tijdschrift voor de dierkunde

Leeuwarder Courant

Onze gevederde vrienden

Wörterbuch der ostfriesischen Sprache

De vogelwereld

Het variëeren der huisdieren en cultuurplanten

Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant

De Gelderlander

De Veldpost: gewijd aan land- en tuinbouw, boom- en bloemencultuur, veeteelt, hoender- en vogelfokkerij, bijenteelt, jacht en visscherij

Chasse et Pêche

De Pluimgraaf

Geïllustreerd handboek der pluimveeteelt

Nieuwsblad van het Noorden

Unser Hausgeflügel: Die Taubenrassen

Die Geflügelzucht

Goedkoope geïllustreerde pluimvee-bibliotheek

De duivenvriend

Katalogus der tentoonstelling van Avicultura

Avicultura

Les races de pigeons et leur élevage

De duivenrassen

De duivensport, officieel orgaan van den N.B.S. onder redactie van H. Logman Jr.

De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad

Columbofilia

Traité complet d'Aviculture

Onze duiven in woord en beeld

N.B.S.

De tuimelaarrassen

De Kleinveewereld

The pigeon

Onze duivenrassen in woord en beeld

Tous les pigeons

Le pigeon, cet inconnu

Geflügel-Börse

American Pigeon Journal

Avicultura De Konijnenfokker

Zeldzaam Huisdier

Clubnieuws GGSC

Columbarian Preservational Society

Naš kraj: informativno glasilo občine Dobrepolje

Kleindier Magazine Avicultura Fokkersbelangen

Aviculture Europe

Österreichischer Kleintierzüchter OKZ

Landleven

Dagblad van het Noorden

Vrienden van de VliegDuivenSport

Webmaster: Pieter Jansma | Sitemap | Disclaimer | Copyright ©: Groninger en Gelderse Slenken Club
Print deze pagina